RSPO-certificering sikrer at fremstilling af Palmeolie på certificerede plantager sker på en miljømæssig og social ansvarlig måde og ved etablering af nye plantager sikres det at der ikke ryddes primær skov. Disse tiltag gør at den oprindelige skov i områderne ikke fældes og derved sikres at det oprindelige dyreliv og fauna bevares.  

Ved produktion af palmeolie fremstilles der to typer olie – olien fra frugtkødet, der er den egentlige årsag til at oliepalmerne dyrkes og olien der udvindes af frugtens kerne. Olien fra kernerne er som udgangspunkt ikke egnet som fødevarer og derfor er der de seneste 30 år udført mange bestræbelser for at finde anvendelsesmuligheder for olien.

Blandt andet erstatter de paraffiner i sæbe og shampoo og bærestoffer i sprøjtemidler til landbruget og derudover som et af de seneste nye produkter som erstatning for petrokemisk lampeolie.

Alle produkter fra PJ Nordic hvor der anvendes palmeolie er RSPO-certificerede og hele vores forbrug af palmeolie dækkes af RSPO Credits