Bæredygtige løsninger og ansvarlighed er centrale elementer når PJ Nordic vælger samarbejdspartnere og leverandører af vores produkter og derfor har vi opsat en række kriterier leverandørerne og produkterne skal opfylde.

  • Kvalitetssikring så hver leverance opfylder specifikationerne der er fastsat
  • Leverings stabilitet, der sikrer at produkterne altid er tilgængelige
  • Fokus på valg af produktionsmetoder og råvarer der sikrer en bæredygtig produktion
  • Sporbarhed i produktionsprocessen der sikrer identifikation af underleverandører
  • Sikring af at samarbejdspartnerne følger FN Global Compact`s principper