Bæredygtige løsninger og ansvarlighed er centrale elementer når PJ Nordic vælger produkter og vores holdning til bæredygtige løsninger og resursebevidsthed genfindes i alle dele af vores virksomhed. Hvor vi altid bestræber os for på baggrund af vores faglige produktkendskab, kun at udvælge de produkter der opfylder de opsatte krav til funktionalitet og bæredygtighed bedst.

CSR

PJ Nordic følger FN Global Compact`s principper hvilket blandandet indebærer

  • At stille krav til leverandører om at overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder
  • At samarbejde med leverandører om at forbedre sociale og miljømæssige forhold
  • At arbejde systematisk med miljø- og klimaledelse
  • At arbejde for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden
  • At udvikle nye produkter eller ydelser, der indeholder en social eller miljømæssig dimension